| | | | |                
     

The XWS format allows to tranfert squadrons to any web site or applications compatible with this format. It is still in beta stage so some imports may not work yet as the CR90 and the Scum faction.
Wklej XWS


lub wybierz plik XWS

"Ta strona nie jest zatwierdzona przez Lucasfilm Ltd, ani przez Fantasy Flight Games i nie jest przeznaczona do celów komercyjnych. Oficjalną stronę Star Wars można znaleźć pod adresem www.starwars.com. Oficjalna strona Fantasy Flight Games to www.fantasyflightgames.com. Star Wars, Star Wars logo, wszystkie nazwy i grafiki postaci ze świata Star Wars, pojazdy i wszelkie inne przedmioty związane ze światem Star Wars są zarejestrowanymi znakami towarowymi Lucasfilm Ltd. lub ich odpowiednich właścicieli znaków towarowych i praw autorskich."
Confidentiality policy.